Investeringsstrategie

Quadrum richt zich bij voorkeur op ondernemingen die schaalbaar en internationaal georiënteerd zijn

Ambities realiseren door teamwork

Quadrum is graag nauw betrokken bij haar participaties, financieel en met advies en implementatie van de tezamen met het management opgestelde plannen.
De plannen mogen gerust ambitieus zijn mits met voldoende strategische focus. Typische investeringsmomenten ontstaan vanuit een groeiambitie, een ‘buy & build’ mogelijkheid en het aanwezig zijn van een moment voor duidelijke rendement verbetering. Onze betrokkenheid kan tevens ontstaan indien er van een bijzondere gebeurtenis sprake is, bijvoorbeeld een management buy-in/buy-out situatie, of als door bijzondere omstandigheden de onderneming een extra duwtje in de rug kan gebruiken. In dat laatste geval moet effectief herstel op korte termijn mogelijk zijn.

Succesvol ondernemen in een dynamische omgeving vereist intensieve samenwerking tussen management en Quadrum.  De combinatie van ondernemerschap, financiële kracht en toegevoegde waarde moet leiden tot meerwaarde in het teamwork. 

Vanuit deze partnership benadering kiest Quadrum er voor om de samenwerking als volgt vorm te geven bij het aangaan van haar participaties: 

• Quadrum verkrijgt een meerderheid of controlerend minderheidsbelang (vanaf 30%)
• Management heeft de bereidheid tot mee-investeren en het verkrijgen van
  een aandelenpositie
• Gecontroleerd gebruik van bancaire leverage
• Een lange termijn investeringshorizon