Partner Herman Hazewinkel

Herman Hazewinkel

Partner

Herman Hazewinkel (1949) kan bogen op een grote staat van dienst als bestuurder en toezichthouder in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Hij maakte vijftien jaar lang deel uit van de Raad van Bestuur van de bouwbedrijven Kondor Wessels en Volker Wessels, waarvan negen jaar als voorzitter. Na zijn afscheid in 2008 vervult hij diverse adviesfuncties en commissariaten bij onder meer Schiphol, Boskalis en TKH. Hij is opgeleid registeraccountant en was voor zijn overstap naar de bouwsector partner bij Ernst & Young en diens rechtsvoorgangers.