ESG

Quadrum Capital hecht aan verantwoord investeren en aandeelhouderschap. De basis voor dit beleid is het in de praktijk sturen op “environment, social and governance” (ESG)-factoren.

Wij geloven dat dit een positieve impact heeft op de waardecreatie van onze portfoliobedrijven, de prestaties van Quadrum Capital en de samenleving als geheel. Het biedt tevens mogelijkheden om op een duurzame manier opbrengsten te vergroten en kosten en risico’s te reduceren.

Quadrum Capital handelt conform de UNPRI (UN Principles for Responsible Investment) en heeft deze in haar ESG beleid geïntegreerd.

Quadrum Capital