ESG

Quadrum Capital hecht aan verantwoord investeren en aandeelhouderschap. De basis voor dit beleid is het in de praktijk acht slaan op “environment, social and governance” (ESG)-issues

Wij geloven dat dit uiteindelijk een positieve impact heeft op de waardecreatie van onze portfoliobedrijven, de prestaties van Quadrum Capital en de samenleving als geheel. Het biedt tevens mogelijkheden om op een duurzame manier opbrengsten te vergroten en kosten en risico’s te reduceren.

Quadrum Capital handelt conform de UNPRI (UN Principles for Responsible Investment). Concreet geeft Quadrum daar op dit moment invulling aan door een ESG due diligence en jaarlijkse ESG-assessment uit te voeren ten aanzien van portefeuillebedrijven, zoals ook uiteengezet in het ESG-beleid.

Quadrum Capital