Hero general 06
Hero general 06 mobile

Verantwoord ondernemen is onze focus

Wij streven naar het verbeteren van ESG-maturiteit om duurzaamheidsrisico's te minimaliseren en langetermijnwaarde te creëren.

ESG in ons investeringsproces

Bij Quadrum Capital hechten we waarde aan verantwoord investeren en aandeelhouderschap. In ons beleid houden we rekening met milieukwesties, sociale aspecten en governance (ESG-issues). Wij zijn er stellig van overtuigd dat deze aanpak uiteindelijk de waardecreatie voor onze portfoliobedrijven, de prestaties van Quadrum Capital en de samenleving als geheel bevordert. Bovendien biedt het mogelijkheden om op duurzame wijze rendement te verhogen, terwijl kosten en risico's worden verminderd. Quadrum Capital houdt zich aan de UN Principles for Responsible Investment (UNPRI). Op dit moment vullen we dit engagement concreet in door ESG-due diligence en jaarlijkse ESG-beoordelingen uit te voeren voor portefeuillebedrijven, zoals uiteengezet in ons ESG-beleid.

Sustainability card footprint

Verbeteren footprint

Door duurzame praktijken te omarmen, proberen we onze ecologische voetafdruk voortdurend te verkleinen.

Sustainability card diligence

Due Diligence

Met een grondige toetsing vooraf, nemen we altijd weloverwogen beslissingen en worden risico's optimaal beheerst.

Sustainability card assess

Assesments

Al onze portfoliobedrijven voeren jaarlijks een ESG-beoordeling uit om kansen en risico's in beeld te brengen.

Sustainability card goals

Doelstellingen

Onze vastgestelde doelstellingen vormen de kern van ons streven naar duurzame groei en impact.

Sustainability card sustain goals

Sustainable Development Goals

Het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's) is bij onze investeringen altijd een doel.

Sustainability card legal 2

Wetgeving

We houden ons strikt aan alle relevante wet- en regelgeving om ethisch en verantwoord te opereren.

Download

Bekijk het ESG Policy

Download