Onze werkwijze.

Partnership als groeimodel.

Wij streven een partnership na. Dat is in onze ogen meer dan meedoen. Als een investeerder gezocht wordt, is er behoefte aan advies, kapitaal, een nuchtere kijk en een goede relatie. Investeringsmomenten zijn bijzondere momenten; er kan sprake zijn van een management buy in of buy out situatie of een opvolgingsvraagstuk. Misschien ontstaat er een investeringsmoment vanuit de wens om sneller te groeien; autonoom, ofwel doet er zich een buy & build mogelijkheid voor.

Met Quadrum gaat u koersvast en resultaatgericht op het doel af.

We houden van ambitie...

... maar ook van realiteitszin. We zijn nauw betrokken bij onze deelnemingen, zowel strategisch alsook financieel en operationeel. Tezamen met het management worden er plannen opgesteld, maar ook bij de implementatie en de gevolgen daarvan staan we er samen voor. Met het Quadrumteam kunnen we kritisch kijken naar de financiële kracht en de haalbaarheid van deze plannen. Een eeuw aan gezamenlijke ondernemerschapservaring bij ons team staat garant voor een eerlijke en respectvolle blik.


Vrijheid in gebondenheid.

Samen met het management committeren wij ons om uw onderneming verder te ontwikkelen en daardoor waardegroei te realiseren. Vanuit partnership oogpunt willen we intensief samenwerken, daarom kiezen we voor bepaalde samenwerkingsvormen.

  • wij kiezen voor een meerderheids - of controlerend minderheidsbelang (vanaf 30%)
  • het management van de onderneming heeft de bereidheid tot mee-investeren en het verkrijgen van een aandelenpositie
  • een lange termijn investeringshorizon

Focus op duurzaamheid.

Wij investeren in Nederlandse bedrijven met:

  • een positieve EBITDA vanaf 1 miljoen Euro
  • een onderscheidende / unieke technologie, product of dienst
  • een schaalbaar businessmodel met groei-ambitie
  • bij voorkeur een internationale focus
  • duurzaamheid en diversiteit als onderdeel van de propositie c.q. bedrijfsvoering is een belangrijke pré
  • gekwalificeerd management
Quadrum Capital